News

Komunikat prasowy

PGNiG BioEvolution Grupy Orlen dołącza do Polskiej Organizacji Biometanu

We wrześniu br. do działającej od ponad roku Polskiej Organizacji Biometanu (POB) dołączyło PGNiG BioEvolution Grupy Orlen. Spółka pełni istotną rolę we wdrażaniu projektów biogazowych i biometanowych wynikających z przyjętej strategii Grupy Orlen do 2030 roku. Zgodnie z określonymi kierunkami rozwoju w perspektywie najbliższej dekady Grupa Orlen stanie się jednym z

by malgorzatag
Read More
Komunikat prasowy

Polska Organizacja Biometanu wskazuje na kolejne ograniczenia pełnego rozwoju krajowej branży biometanowej   

Polska Organizacja Biometanu (POB) zwraca uwagę na zapisy zawarte w przekazanym do konsultacji projekcie rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowej listy substratów możliwych do wykorzystania w biogazowni rolniczej. Zdaniem POB lista substratów odpadowych zaproponowanych przez MRiRW jest zbyt ograniczona, aby umożliwić pełen rozwój krajowej branży biometanowej.  POB

by malgorzatag
Read More
Komunikat prasowy

POB został Partnerem Branżowym II Forum Zielonego Przemysłu

Tematy związane z transformacja przemysłu i OZE w obliczu trwającego kryzysu energetycznego są dla Polskiej Organizacji Biometanu bardzo ważne, dlatego też zostaliśmy Partnerem Branżowym II Forum Zielonego Przemysłu. W programie Forum uwzględniono również prelekcję oraz debatę z udziałem Michała Tarki, Dyrektora Generalnego POB. Pierwszego dnia II Forum Zielonego Przemysłu, 5

by dubelek
Read More
Artykuł

Raport 2023 „Kierunek: Biometan” już dostępny

Dokument został opracowany przez sztab ekspertów. Raport jest najnowszą analizą dotyczącą biometanowego rynku w Polsce, zawiera: Biometan w prawie europejskim i strategiach UE, Biometan w Polsce i jego prawne podstawy, Postulaty POB dla dalszych prac legislacyjnych. Obowiązkowa pozycja dla osób i firm kreujących tę branżę i tych, którzy widzą potencjał

by malgorzatag
Read More
Debata ekspercka

O polskim prawie dla biometanu na 6. Kongresie Biometanu w Warszawie

„Polskie prawo dla biometanu”to temat zorganizowanej przez Polską Organizację Biometanu debaty eksperckiej, która  odbędzie się drugiego dnia 6. Kongresu Biometanu, 12 maja w Warszawie. Panel poprowadzi Michał Tarka, Dyrektor Generalny Polskiej Organizacji Biometanu. W dyskusji, poruszającej najpilniejsze kwestie prawne wymagające regulacji w kontekście krajowych możliwości wytwarzania biometanu,  głos zabiorą: dr

by dubelek
Read More
Komunikat prasowy

Stanowisko Polskiej Organizacji Biometanu (POB) w sprawie projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych

Polska, jako kraj z silnie rozwiniętym sektorem rolnictwa, dysponuje ogromną ilością odpadów i produktów ubocznych, które mogą być wykorzystywane do produkcji biometanu, stanowiącego naturalny odpowiednik gazu ziemnego. Zdaniem POB połączenie działalności rolniczej z produkcją biometanu pozwoliłoby na zwiększenie efektywności zarządzania odpadami i opłacalności produkcji rolnej, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz

by malgorzatag
Read More
Komunikat prasowy

Nowy członek Polskiej Organizacji Biometanu

W marcu do Polskiej Organizacji Biometanu (POB) dołączył Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych (Łukasiewicz – INS). Działający w Puławach Instytut prowadzi badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk chemicznych i biologicznych. Łukasiewicz – INS to pierwsza organizacja badawczo-rozwojowa w szeregach Polskiej Organizacji Biometanu, zrzeszającej ekspertów branżowych oraz przedstawicieli

by dubelek
Read More
Komunikat prasowy

Stanowisko Polskiej Organizacji Biometanu (POB) w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Polska może produkować nawet 8 mld m3 biometanu rocznie, pod warunkiem wprowadzenia nowych mechanizmów i instrumentów wspierających wytwarzanie biometanu. POB pozytywnie ocenia uzupełnienie prac legislacyjnych w zakresie nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, o unormowania umożliwiające wprowadzenia nowego instrumentu wsparcia dla biometanu. Jednocześnie POB zwraca uwagę na konieczność odważniejszego wsparcia

by dubelek
Read More
Wywiad

Rozmowa Michała Tarki, Dyrektora Polskiej Organizacji Biometanu, w magazynie CIRE CAFE o perspektywach rozwoju rynku biometanu w Polsce

Michał Tarka, Dyrektor Generalny Polskiej Organizacji Biometanu w rozmowie z Januszem Pietruszyńskim, Redaktorem Naczelnym Portalu CIRE.pl podkreślił, dlaczego biometan jest tak ważny dla gospodarki krajowej. Jak wygląda kształtujący się rynek biometanu i kto odgrywa na nim kluczową rolę?  Jak na tworzący się nowy sektor gospodarki zaopatrują się instytucje finansowe np. banki?  Jakie plany na

by dubelek
Read More
Komunikat prasowy

Unia stawia na zastąpienie gazu ziemnego poprzez zwiększoną produkcję biometanu – w Polsce dotychczas nie powstała żadna biometanownia

Na początku lutego br., Parlament Europejski przyjął stanowisko w sprawie kluczowego  rozporządzenia i dyrektywy nt. unijnego rynku wodoru oraz gazu ziemnego i gazów odnawialnych, które zakłada m.in. wprowadzenie rozwiązań mających przyśpieszyć produkcję i wykorzystanie biometanu w UE. Wśród postulatów ujętych w nowej legislacji jest - zgodnie z celami Komisji Europejskiej

by dubelek
Read More

Polska Organizacja Biometanu

ul.Mokotowska 33/35, 00-560 Warszawa

Oddział w Poznaniu:
ul. Piątkowska 116, 60-649 Poznań
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, Rejestr stowarzyszeń innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
KRS Nr 0000989734, NIP 7011104451
Zarząd

Sabine Dujacquier, Krzysztof Kowalski, Marcin Moksa, Marcin Orłowski, Michał Tarka

Dyrektor Generalny

Michał Tarka

© Polska Organizacja Biometanu - 2023. All rights reserved.