Korzyści z członkostwa

Korzyści wynikające z członkostwa w Polskiej Organizacji Biometanu (POB)

Otrzymywanie informacji dotyczących rozwoju branży, podejmowanych działań, legislacji i planów w tym zakresie.
Opiniowanie założeń i projektów rozwiązań legislacyjnych na szczeblu krajowym i unijnym w zakresie dotyczącym sektora biometanu i biogazu
Reprezentowanie interesów gospodarczych i społecznych członków POB na forum krajowym i międzynarodowym
Ustalanie optymalnych rozwiązań prawnych i technologicznych dla branży biometanowej w Polsce
Udział w pracach grupy roboczej
Współpraca z ekspertami z obszaru sektora biogazu i biometanu
Przynależność do grupy największych europejskich organizacji w zakresie wykorzystywania biometanu
Udział w konferencjach, sympozjach i obradach poświęconych krajowym i zagranicznym rozwiązaniom w zakresie produkcji i wykorzystania biometanu
Udział przedstawicieli POB w instytucjach doradczo-opiniotwórczych
Dostęp do szkoleń, opracowań i badań POB
Promocja wizerunku w komunikacji społecznej POB: strona internetowa, profile w mediach społecznościowych, publikacje w mediach

Korzyści wynikające z członkostwa nadzwyczajnego

Uprzywilejowanie głosu członka na członkowskich Walnych Zgromadzeniach i Zgromadzeniach Nadzwyczajnych
Prawo nominowania członka zarządu
Wyłączne prawo do zasiadania w Komitecie Sterującym
Prawo pierwszeństwa w otrzymaniu ofert sponsoringu i reklamy podczas wydarzeń organizowanych przez POB wraz z 30% zniżką na wszelkie świadczenia z tym związane, w tym wejściówki i pakiety sponsorskie.

Polska Organizacja Biometanu

Biuro w Warszawie:
ul. Piękna 18, 00- 549 Warszawa

Biuro w Poznaniu (adres do korespondencji):
ul. Piątkowska 116, 60-649 Poznań

Biuro w Brukseli:
Rue Belliard 40, 1040 Bruksela, Belgia
KRS Nr 0000989734
NIP 7011104451
Zarząd

Sabine Dujacquier, Krzysztof Kowalski, Leszek Mańk, Marcin Orłowski, Michał Tarka

Dyrektor Generalny

Michał Tarka

© Polska Organizacja Biometanu - 2023. All rights reserved.