O nas

O nas

Polska Organizacja Biometanu (POB) powstała 6 września 2022 r., zrzeszając ekspertów branżowych oraz przedstawicieli wiodących grup paliwowych, energetycznych i ciepłowniczych działających na rynku krajowym.

Nasze cele

Wspieranie rozwoju sektora biometanu w Polsce, który może przyspieszyć proces transformacji energetycznej oraz pomóc w uniezależnieniu kraju od importu surowców energetycznych.
Stworzenie optymalnych rozwiązań organizacyjnych, prawnych oraz technicznych dla transformacji energetycznej z wykorzystaniem biometaniu.
W ramach postępów legislacyjnych zdefiniowanie podstawowych pojęć prawnych związanych z powstającą branżą.
Wspieranie przedsiębiorców wykazujących zapotrzebowanie i zainteresowanie biometanem.
Wywieranie wpływu mającego na celu przyspieszenie procesów legislacyjnych umożliwiających powstanie branży.
Reprezentowanie interesów grup związanych z „zielonym paliwem” na forum międzynarodowym.

Polska Organizacja Biometanu

Biuro w Warszawie:
ul. Piękna 18, 00- 549 Warszawa

Biuro w Poznaniu (adres do korespondencji):
ul. Piątkowska 116, 60-649 Poznań

Biuro w Brukseli:
Rue Belliard 40, 1040 Bruksela, Belgia
KRS Nr 0000989734
NIP 7011104451
Zarząd

Sabine Dujacquier, Krzysztof Kowalski, Leszek Mańk, Marcin Orłowski, Michał Tarka

Dyrektor Generalny

Michał Tarka

© Polska Organizacja Biometanu - 2023. All rights reserved.