I Forum Polskiej Organizacji Biometanu w ramach Europejskiego Tygodnia Biometanu

I Forum Polskiej Organizacji Biometanu w ramach Europejskiego Tygodnia Biometanu, jest organizowane w czasie definiowania krajowej polityki wsparcia odnawialnych źródeł energii na kolejną kadencję Sejmu RP. Po pierwszym etapie tworzenia regulacji prawnych dla naszej branży, przyjdzie czas na kolejny, II etap, może nawet ważniejszy. W ramach I Forum Polskiej Organizacji Biometanu, chcielibyśmy skupić uwagę uczestników na wątkach, które w naszej opinii powinny odegrać priorytetową rolę na agendzie rządowych działań na sejmową kadencję 2023-2027 celem zdefiniowania głównych potrzeb sektora biometanu.

Forum skierowane jest do:

 • przedstawicieli branży biometanowej,
 • dostawców technologii biogazowych i biometanowych,
 • przedstawicieli administracji rządowej,
 • reprezentantów spółek komunalnych i samorządów,
 • organizacji i środowiska ekologicznego,
 • branży energetycznej i paliwowej,
 • kadry naukowej i środowiska akademickiego,
 • przedstawicieli biznesu, rolnictwa, transportu i przemysłu.

Zakres tematyczny:

 1. PRAWO DLA BIOMETANU W OKRESIE POWYBORCZYM

 • omówienie kluczowych nowelizacji ustaw
 • postulaty Polskiej Organizacji Biometanu dla wyłonionego rządu RP,
 • kształtowanie krajowego rynku -biometan paliwem transformacji energetycznej w Polsce.
 1. KIERUNKI ROZWOJU BIZNESU BIOMETANOWEGO

 • bioLNG, bioCNG i bioLPG,
 • wyzwania dla branży transportowej i ciepłowniczej,
 • biowodór i zielony wodór na mapie gazów zdekarbonizowanych,
 • od planu do produkcji na pełną skalę – jak zaplanować i zrealizować udany projekt biometanowy?
 1. EUROPEJSKI TYDZIEŃ BIOMETANU

 • wyniki prac grup roboczych Biomethane Industrial Partnership,
 • zmiany w prawie europejskim wpływające na rozwój biznesu biometanowego w Polsce,
 • przemysł biogazowy w perspektywie do 2030 i 2050 roku.
 1. AKCEPTACJA SPOŁECZNA INWESTYCJI BIOMETANOWYCH

 • przykłady dobrych praktyk oraz inicjatyw odpowiedzialności społecznej,
 • rola edukacji i współpraca z samorządami,
 • specyfika inwestycji w duże instalacje biometanowe, a kierunki dostaw substratów.

Aktualnie w Europie jest już około 600 instalacji do wytwarzania biometanu. Dotychczas, w naszym kraju nie powstała żadna instalacja produkująca zeroemisyjny i ekologiczny odpowiednik gazu ziemnego. Należy podjąć wszelkie działania mające na celu rozwój sektora biometanu w najbliższych latach, na którego uruchomienie oczekuje wiele sektorów gospodarki.

POB reprezentuje interesy członków organizacji nie tylko w Polsce, ale również na forum międzynarodowym, m.in. poprzez członkostwo w Europejskim Stowarzyszeniu Biogazu (ang. European Biogas Association, dalej: EBA). W ramach organizowanego przez EBA, Europejskiego Tygodnia Biometanu w Brukseli, równolegle odbędzie się I Forum Polskiej Organizacji Biometanu, w dniu 23 października 2023 r. w Warszawie.

W ramach I Forum Polskiej Organizacji Biometanu, chcielibyśmy skupić uwagę uczestników na wątkach, które w naszej opinii powinny odegrać priorytetową rolę na agendzie rządowych działań na sejmową kadencję 2023-2027 celem zdefiniowania głównych potrzeb sektora biometanu.

  Formularz rejestracji na Forum

  Rodzaj uczestnictwa*

  Do dnia 30.09.2023 r. opłata wynosi 1600,00 PLN netto, od 1.10.2023 r.opłata wynosi 2100,00 PLN netto.

  Imię*

  Nazwisko*

  Stanowisko

  Instytucja/Firma*

  NIP

  Ulica

  Kod pocztowy

  Miasto

  Adres e-mail*

  Numer telefonu*

  Uwagi

  *Pola obowiązkowe

  Pobierz program Forum

  I Forum Polskiej Organizacji Biometanu odbędzie się 23 października 2023 r. w Hotelu Four Points by Sheraton Warsaw Mokotów (ul. Suwak 7b,Warszawa 02-676).

  • Pokój 1-osobowy ze śniadaniem – 425,00 zł netto*
  • Pokój 2-osobowy ze śniadaniem – 513,00 zł netto*

  *Cena obowiązująca przy rezerwacji noclegu od 22.10.2023 r. do 23.10.2023 r.

  Śniadanie bufetowe serwowane jest w godzinach 6:00 – 10:00.

  Rezerwacja:

  Kliknij tutaj aby zarezerwować

  Parking Hotelu (podziemny garaż hotelowy): jedno miejsce: 15 PLN/godzina; 80 PLN/doba

  Pobierz ofertę współpracy

  PODSTAWOWE INFORMACJE ORGANIZACYJNE

  I Forum Polskiej Organizacji Biometanu w ramach Europejskiego Tygodnia Biometanu
  • Termin Forum: 23 października 2023 r.
  • Miejsce Forum: stacjonarnie w hotelu Four Points by Sheraton Warsaw Mokotów (ul. Suwak 7b,Warszawa 02-676).
  • Zaświadczenia o udziale w forum wydawane będą na Państwa prośbę. Prosimy
   o wiadomość na email: biuro@bioCH4.org
  • Opłata za udział jednej osoby w forum wynosi:
   – 1600,00 zł netto + 23% VAT (do 30.09.2023 r.),
   – 2100,00 zł netto + 23% VAT (od 01.10.2023 r.),

   Opłata za uczestnictwo w forum stacjonarnym obejmuje: uczestnictwo w sesjach tematycznych, komplet materiałów konferencyjnych i promocyjnych, koszty organizacyjne oraz koszty wyżywienia w dniu 23 października 2023 r. (przerwa kawowa oraz lunch).

   Uwaga! Opłata za uczestnictwo nie obejmuje zakwaterowania.
  • Warunkiem zgłoszenia do udziału jest rejestracja poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: bioCH4.org, w zakładce Rejestracja.
   O wpisaniu na listę uczestników zostaną Państwo poinformowani e-mailem. Jeżeli otrzymali Państwo rabat na udział w konferencji, to nie obowiązuję on jeżeli dokonane zostało wcześniej zgłoszenie za pośrednictwem systemu rejestracji online.
  • Informujemy, że faktura VAT jest wysyłana pocztą elektroniczna na adres podany w zgłoszeniu.
  • Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie oraz nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji, niewykonanie przez nich bądź niewykorzystanie przez uczestników jakiegokolwiek punktu programu imprezy.
  • Biuro POB (rejestracja), będzie czynne od godz. 8:30 do godz. 9:30 dnia 23 października 2023 r.
  • Zakwaterowanie
   Do Państwa dyspozycji zostały zarezerwowane pokoje w Hotelu Four Points by Sheraton Warsaw Mokotów (ul. Suwak 7b,Warszawa 02-676). Rezerwacja noclegu jest możliwa poprzez stronę www.bioCH4.org w zakładce Nocleg.
  • Dodatkowych informacji dotyczących konferencji udzieli:
   Natalia Jurska, tel. +48 506 528 919, natalia.jurska@bioCH4.org.

  Patronat honorowy:

  Partner Generalny:

  Główny Partner medialny:

  Patronat medialny:

  Polska Organizacja Biometanu

  ul.Mokotowska 33/35, 00-560 Warszawa

  Oddział w Poznaniu:
  ul. Piątkowska 116, 60-649 Poznań
  Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, Rejestr stowarzyszeń innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
  KRS Nr 0000989734, NIP 7011104451
  Zarząd

  Sabine Dujacquier, Krzysztof Kowalski, Marcin Moksa, Marcin Orłowski, Michał Tarka

  Dyrektor Generalny

  Michał Tarka

  © Polska Organizacja Biometanu - 2023. All rights reserved.