Polska Organizacja Biometanu

Bird
Bird
Cloud
Cloud

Członkowie Organizacji

Orlen Południe S.A.

Veolia Energia Polska S.A.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Związek Producentów Cukru

DUON Dystrybucja Sp. z o.o.

UNIMOT S.A.

SELENEA Green Investments Sp. z o.o.

Go&Biogas Sp. z o.o.

ATREM S.A.

SMM Legal Energy Sp. z o.o.

Łukasiewicz - Instytut Nowych Syntez Chemicznych

Polska Organizacja Biometanu

ul.Mokotowska 33/35, 00-560 Warszawa

 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, Rejestr stowarzyszeń innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

 

KRS Nr 0000989734, NIP 7011104451

 

Zarząd:

Tomasz Bukowski, Krzysztof Kowalski, Marcin Moksa, Marcin Orłowski, Sylwia Stępniewska-Idzior


Dyrektor Generalny: Michał Tarka

 

 

biuro@bioCH4.org Tel. 22 370 2800