Struktury Organizacji

Kancelaria Prawna TTW Legal

Michał Tarka

Dyrektor Generalny

Doświadczony prawnik zarządzający zespołami w kancelariach prawnych z ponad 15-letnim doświadczeniem oraz doradca ds. public affairs w wielu strategicznych przedsięwzięciach energetycznych i paliwowych, a także w zakresie rozwoju biznesu odnawialnych źródeł energii w Polsce i Unii Europejskiej. Mecenas Michał Tarka jest założycielem, Dyrektorem Generalnym i Członkiem Zarządu Polskiej Organizacji Biometanu.

Zarząd POB

Polska Grupa Biogazowa

Sabine Dujacquier

Duon

Krzysztof Kowalski

PGNiG Bioevolution

Leszek Mańk

Veolia Poland

Marcin Orłowski

Kancelaria Prawna TTW Legal

Michał Tarka

Polska Organizacja Biometanu

Biuro w Warszawie:
ul. Piękna 18, 00- 549 Warszawa

Biuro w Poznaniu (adres do korespondencji):
ul. Piątkowska 116, 60-649 Poznań

Biuro w Brukseli:
Rue Belliard 40, 1040 Bruksela, Belgia
KRS Nr 0000989734
NIP 7011104451
Zarząd

Sabine Dujacquier, Krzysztof Kowalski, Leszek Mańk, Marcin Orłowski, Michał Tarka

Dyrektor Generalny

Michał Tarka

© Polska Organizacja Biometanu - 2023. All rights reserved.