Stanowiska

25/06/2024

Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw.

23/04/2024

Prodeval nowym członkiem Polskiej Organizacji Biometanu – komunikat prasowy

12/03/2024

Stanowisko POB do MKiŚ w sprawie koniecznosci dalszej aktualizacji KPEiK – wersja skrócona.

Kliknij aby pobrać
12/03/2024

Stanowisko POB do MKiŚ w sprawie konieczności dalszej aktualizacji KPEiK – wersja rozszerzona.

26/09/2023

Stanowisko POB. Dotyczy: Projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowej listy substratów możliwych do wykorzystania w biogazowni rolniczej.

29/06/2023

Stanowisko POB – Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska.

21/04/2023

Stanowisko Polskiej Organizacji Biometanu (POB) w sprawie projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych

04/04/2023

Stanowisko Polskiej Organizacji Biometanu (POB) w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.

Polska Organizacja Biometanu

Biuro w Warszawie:
ul. Piękna 18, 00- 549 Warszawa

Biuro w Poznaniu (adres do korespondencji):
ul. Piątkowska 116, 60-649 Poznań

Biuro w Brukseli:
Rue Belliard 40, 1040 Bruksela, Belgia
KRS Nr 0000989734
NIP 7011104451
Zarząd

Sabine Dujacquier, Krzysztof Kowalski, Leszek Mańk, Marcin Orłowski, Michał Tarka

Dyrektor Generalny

Michał Tarka

© Polska Organizacja Biometanu - 2023. All rights reserved.