O polskim prawie dla biometanu na 6. Kongresie Biometanu w Warszawie

Debata ekspercka
10 maja 2023

O polskim prawie dla biometanu na 6. Kongresie Biometanu w Warszawie

„Polskie prawo dla biometanu”to temat zorganizowanej przez Polską Organizację Biometanu debaty eksperckiej, która  odbędzie się drugiego dnia 6. Kongresu Biometanu, 12 maja w Warszawie. Panel poprowadzi Michał Tarka, Dyrektor Generalny Polskiej Organizacji Biometanu.

W dyskusji, poruszającej najpilniejsze kwestie prawne wymagające regulacji w kontekście krajowych możliwości wytwarzania biometanu,  głos zabiorą:

  • dr Reinis Azis – Business Development Manager,  VTTI
  • Paweł Grzegorski – Prezes Zarządu, SELENA Green Investments Sp. z o.o.
  • Katarzyna Konowrocka – Dyrektor Ds. Transformacji Energetycznej, Shell Polska
  • dr Marcin Rokosz –Koordynator Pracy Zespołów Eksperckich, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • dr inż. Tomasz Surma – Dyrektor ds. Regulacji i Relacji Publicznych, Veolia Energia Polska
  • dr Marcin Trupkiewicz – Specjalista ds. OZE, Partner, SMM Legal
  • Aleksander Zawisza – Wicedyrektor Pionu Rozwoju Rynku Gazu, OGP Gaz-System S.A.

Dyskusję z udziałem ekspertów poprzedzi prezentacja raportu Polskiej Organizacji Biometanu „Kierunek: Biometan”, który zwiera kompleksową diagnozę stanu prawnego branży biometanowej oraz postulaty dalszych kierunków wsparcia i rozwoju inwestycji w instalacje biometanowe, a także wskazuje najważniejsze obszary wymagające konkretnych zapisów w projektowanych ustawach i artykułach.

Organizatorem szóstej edycji Kongresu Biometanu, który odbędzie się w dniach 11-12 maja w Warszawie, jest magazyn Biomasa. Polska Organizacja Biometanu została patronem honorowym wydarzenia, które skierowane jest do przedstawicieli sektora biogazu i biometanu.

Szczegółowy program konferencji znajduje się: https://magazynbiomasa.pl/narodowy-kongres-biometanu/narodowy-kongres-biometanu-zakres-tematyczny/

Zarejestrować można się tu: https://magazynbiomasa.pl/narodowy-kongres-biometanu/narodowy-kongres-biometanu-rejestracja/

Polska Organizacja Biometanu

Biuro w Warszawie:
ul. Piękna 18, 00- 549 Warszawa

Biuro w Poznaniu (adres do korespondencji):
ul. Piątkowska 116, 60-649 Poznań

Biuro w Brukseli:
Rue Belliard 40, 1040 Bruksela, Belgia
KRS Nr 0000989734
NIP 7011104451
Zarząd

Sabine Dujacquier, Krzysztof Kowalski, Leszek Mańk, Marcin Orłowski, Michał Tarka

Dyrektor Generalny

Michał Tarka

© Polska Organizacja Biometanu - 2023. All rights reserved.