Raport 2023 „Kierunek: Biometan” już dostępny

Artykuł
15 maja 2023

Raport 2023 „Kierunek: Biometan” już dostępny

Dokument został opracowany przez sztab ekspertów. Raport jest najnowszą analizą dotyczącą biometanowego rynku w Polsce, zawiera:

  • Biometan w prawie europejskim i strategiach UE,
  • Biometan w Polsce i jego prawne podstawy,
  • Postulaty POB dla dalszych prac legislacyjnych.

Obowiązkowa pozycja dla osób i firm kreujących tę branżę i tych, którzy widzą potencjał w biometanie pod kątem wykorzystania tego zielonego paliwa w licznych sektorach gospodarki krajowej.

Raport można pobrać TUTAJ.

Polska Organizacja Biometanu

ul.Mokotowska 33/35, 00-560 Warszawa

Oddział w Poznaniu:
ul. Piątkowska 116, 60-649 Poznań
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, Rejestr stowarzyszeń innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
KRS Nr 0000989734, NIP 7011104451
Zarząd

Sabine Dujacquier, Krzysztof Kowalski, Marcin Moksa, Marcin Orłowski, Michał Tarka

Dyrektor Generalny

Michał Tarka

© Polska Organizacja Biometanu - 2023. All rights reserved.