Artykuł

Artykuł

Raport 2023 „Kierunek: Biometan” już dostępny

Dokument został opracowany przez sztab ekspertów. Raport jest najnowszą analizą dotyczącą biometanowego rynku w Polsce, zawiera: Biometan w prawie europejskim i strategiach UE, Biometan w Polsce i jego prawne podstawy, Postulaty POB dla dalszych prac legislacyjnych. Obowiązkowa pozycja dla osób i firm kreujących tę branżę i tych, którzy widzą potencjał

by malgorzatag
Read More
Artykuł

Wielkie możliwości biometanu

Nie tylko zielona energia, ale również element bezpieczeństwa energetycznego W strategicznym interesie Polski jest uzyskanie maksymalnie wysokiego poziomu bezpieczeństwa energetycznego, w tym przede wszystkim osiągnięcie pełnej niezależność w zakresie pozyskiwania paliwa gazowego. Wraz z dążeniem do neutralności klimatycznej i uniezależnienia od dostaw rosyjskiego gazu, rynek biometanu w UE sukcesywnie rośnie.

by dubelek
Read More

Rejestracja II Forum POB

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Polska Organizacja Biometanu

Biuro w Warszawie:
ul. Piękna 18, 00- 549 Warszawa

Biuro w Poznaniu (adres do korespondencji):
ul. Piątkowska 116, 60-649 Poznań

Biuro w Brukseli:
Rue Belliard 40, 1040 Bruksela, Belgia
KRS Nr 0000989734
NIP 7011104451
Zarząd

Sabine Dujacquier, Krzysztof Kowalski, Leszek Mańk, Marcin Orłowski, Michał Tarka

Dyrektor Generalny

Michał Tarka

© Polska Organizacja Biometanu - 2023. All rights reserved.