Komunikat prasowy

Komunikat prasowy

Najnowsza analiza Polskiej Organizacji Biometanu wskazuje biometan jako najlepszą alternatywę dla paliw kopalnych w sektorach: transportowym, ciepłowniczym i przemyśle

Zdaniem Polskiej Organizacji Biometanu (POB) konieczne jest przyjęcie w krajowych dokumentach strategicznych ambitnych celów dekarbonizacyjnych w oparciu o lokalne źródła produkcji biometanu. Polska powinna systematycznie zwiększać produkcję i wykorzystanie biometanu w sieciach gazowych w 2030, 2040 i 2050 roku. Strategiczne znaczenie dla kierunków rozwoju krajowego sektora energetycznego, paliwowego i gazowego mają:

by malgorzatag
Read More
Komunikat prasowy

Polska Organizacja Biometanu interweniuje w sprawie wykluczenia paliw biometanowych z rozwiązań zakładanych w prawodawstwie UE

Zdaniem Polskiej Organizacji Biometanu (POB), propozycja Komisji Europejskiej w sprawie rejestracji pojazdów napędzanych po 2035 roku wyłącznie paliwami zdekarbonizowanymi, jest szczególnie niekorzystna dla branży biometanu. W szczególności chodzi o propozycję brzmienia definicji „paliw neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla”, która zgodnie z projektem odnosi się wyłącznie do odnawialnych paliw ciekłych

by dubelek
Read More
Komunikat prasowy

Bogaty program merytoryczny I Forum Polskiej Organizacji Biometanu

Już 23 października br. odbędzie się najważniejsze krajowe wydarzenie eksperckie branży biometanowej. Uczestnicy Forum spotkają się w Warszawie w ramach Europejskiego Tygodnia Biometanu, a wśród nich obecni będą przedstawiciele najróżniejszych środowisk biznesowych, samorządowych i naukowych. Podejmą tematy związane z szansami i wyzwaniami, przed którymi stoi najmłodsza gałąź OZE w Polsce.

by malgorzatag
Read More
Komunikat prasowy

I Forum Polskiej Organizacji Biometanu w ramach Europejskiego Tygodnia Biometanu

Już za niespełna trzy tygodnie odbędzie się najważniejsze krajowe wydarzenie eksperckie branży biometanowej. Przedstawiciele najróżniejszych środowisk biznesowych, samorządowych i naukowych będą dyskutować o szansach i wyzwaniach, przed którymi stoi najmłodsza gałąź OZE w Polsce. Gościem specjalnym Forum Polskiej Organizacji Biometanu będzie profesor Jerzy Buzek. I Forum Polskiej Organizacji Biometanu odbędzie się 23

by malgorzatag
Read More
Komunikat prasowy

PGNiG BioEvolution Grupy Orlen dołącza do Polskiej Organizacji Biometanu

We wrześniu br. do działającej od ponad roku Polskiej Organizacji Biometanu (POB) dołączyło PGNiG BioEvolution Grupy Orlen. Spółka pełni istotną rolę we wdrażaniu projektów biogazowych i biometanowych wynikających z przyjętej strategii Grupy Orlen do 2030 roku. Zgodnie z określonymi kierunkami rozwoju w perspektywie najbliższej dekady Grupa Orlen stanie się jednym z

by malgorzatag
Read More
Komunikat prasowy

Polska Organizacja Biometanu wskazuje na kolejne ograniczenia pełnego rozwoju krajowej branży biometanowej   

Polska Organizacja Biometanu (POB) zwraca uwagę na zapisy zawarte w przekazanym do konsultacji projekcie rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowej listy substratów możliwych do wykorzystania w biogazowni rolniczej. Zdaniem POB lista substratów odpadowych zaproponowanych przez MRiRW jest zbyt ograniczona, aby umożliwić pełen rozwój krajowej branży biometanowej.  POB

by malgorzatag
Read More
Komunikat prasowy

POB został Partnerem Branżowym II Forum Zielonego Przemysłu

Tematy związane z transformacja przemysłu i OZE w obliczu trwającego kryzysu energetycznego są dla Polskiej Organizacji Biometanu bardzo ważne, dlatego też zostaliśmy Partnerem Branżowym II Forum Zielonego Przemysłu. W programie Forum uwzględniono również prelekcję oraz debatę z udziałem Michała Tarki, Dyrektora Generalnego POB. Pierwszego dnia II Forum Zielonego Przemysłu, 5

by dubelek
Read More
Komunikat prasowy

Stanowisko Polskiej Organizacji Biometanu (POB) w sprawie projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych

Polska, jako kraj z silnie rozwiniętym sektorem rolnictwa, dysponuje ogromną ilością odpadów i produktów ubocznych, które mogą być wykorzystywane do produkcji biometanu, stanowiącego naturalny odpowiednik gazu ziemnego. Zdaniem POB połączenie działalności rolniczej z produkcją biometanu pozwoliłoby na zwiększenie efektywności zarządzania odpadami i opłacalności produkcji rolnej, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz

by malgorzatag
Read More
Komunikat prasowy

Nowy członek Polskiej Organizacji Biometanu

W marcu do Polskiej Organizacji Biometanu (POB) dołączył Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych (Łukasiewicz – INS). Działający w Puławach Instytut prowadzi badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk chemicznych i biologicznych. Łukasiewicz – INS to pierwsza organizacja badawczo-rozwojowa w szeregach Polskiej Organizacji Biometanu, zrzeszającej ekspertów branżowych oraz przedstawicieli

by dubelek
Read More
Komunikat prasowy

Stanowisko Polskiej Organizacji Biometanu (POB) w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Polska może produkować nawet 8 mld m3 biometanu rocznie, pod warunkiem wprowadzenia nowych mechanizmów i instrumentów wspierających wytwarzanie biometanu. POB pozytywnie ocenia uzupełnienie prac legislacyjnych w zakresie nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, o unormowania umożliwiające wprowadzenia nowego instrumentu wsparcia dla biometanu. Jednocześnie POB zwraca uwagę na konieczność odważniejszego wsparcia

by dubelek
Read More

Rejestracja II Forum POB

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Polska Organizacja Biometanu

Biuro w Warszawie:
ul. Piękna 18, 00- 549 Warszawa

Biuro w Poznaniu (adres do korespondencji):
ul. Piątkowska 116, 60-649 Poznań

Biuro w Brukseli:
Rue Belliard 40, 1040 Bruksela, Belgia
KRS Nr 0000989734
NIP 7011104451
Zarząd

Sabine Dujacquier, Krzysztof Kowalski, Leszek Mańk, Marcin Orłowski, Michał Tarka

Dyrektor Generalny

Michał Tarka

© Polska Organizacja Biometanu - 2023. All rights reserved.