Komunikat prasowy

Komunikat prasowy

PGNiG BioEvolution Grupy Orlen dołącza do Polskiej Organizacji Biometanu

We wrześniu br. do działającej od ponad roku Polskiej Organizacji Biometanu (POB) dołączyło PGNiG BioEvolution Grupy Orlen. Spółka pełni istotną rolę we wdrażaniu projektów biogazowych i biometanowych wynikających z przyjętej strategii Grupy Orlen do 2030 roku. Zgodnie z określonymi kierunkami rozwoju w perspektywie najbliższej dekady Grupa Orlen stanie się jednym z

by malgorzatag
Read More
Komunikat prasowy

Polska Organizacja Biometanu wskazuje na kolejne ograniczenia pełnego rozwoju krajowej branży biometanowej   

Polska Organizacja Biometanu (POB) zwraca uwagę na zapisy zawarte w przekazanym do konsultacji projekcie rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowej listy substratów możliwych do wykorzystania w biogazowni rolniczej. Zdaniem POB lista substratów odpadowych zaproponowanych przez MRiRW jest zbyt ograniczona, aby umożliwić pełen rozwój krajowej branży biometanowej.  POB

by malgorzatag
Read More
Komunikat prasowy

POB został Partnerem Branżowym II Forum Zielonego Przemysłu

Tematy związane z transformacja przemysłu i OZE w obliczu trwającego kryzysu energetycznego są dla Polskiej Organizacji Biometanu bardzo ważne, dlatego też zostaliśmy Partnerem Branżowym II Forum Zielonego Przemysłu. W programie Forum uwzględniono również prelekcję oraz debatę z udziałem Michała Tarki, Dyrektora Generalnego POB. Pierwszego dnia II Forum Zielonego Przemysłu, 5

by dubelek
Read More
Komunikat prasowy

Stanowisko Polskiej Organizacji Biometanu (POB) w sprawie projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych

Polska, jako kraj z silnie rozwiniętym sektorem rolnictwa, dysponuje ogromną ilością odpadów i produktów ubocznych, które mogą być wykorzystywane do produkcji biometanu, stanowiącego naturalny odpowiednik gazu ziemnego. Zdaniem POB połączenie działalności rolniczej z produkcją biometanu pozwoliłoby na zwiększenie efektywności zarządzania odpadami i opłacalności produkcji rolnej, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz

by malgorzatag
Read More
Komunikat prasowy

Nowy członek Polskiej Organizacji Biometanu

W marcu do Polskiej Organizacji Biometanu (POB) dołączył Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych (Łukasiewicz – INS). Działający w Puławach Instytut prowadzi badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk chemicznych i biologicznych. Łukasiewicz – INS to pierwsza organizacja badawczo-rozwojowa w szeregach Polskiej Organizacji Biometanu, zrzeszającej ekspertów branżowych oraz przedstawicieli

by dubelek
Read More
Komunikat prasowy

Stanowisko Polskiej Organizacji Biometanu (POB) w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Polska może produkować nawet 8 mld m3 biometanu rocznie, pod warunkiem wprowadzenia nowych mechanizmów i instrumentów wspierających wytwarzanie biometanu. POB pozytywnie ocenia uzupełnienie prac legislacyjnych w zakresie nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, o unormowania umożliwiające wprowadzenia nowego instrumentu wsparcia dla biometanu. Jednocześnie POB zwraca uwagę na konieczność odważniejszego wsparcia

by dubelek
Read More
Komunikat prasowy

Unia stawia na zastąpienie gazu ziemnego poprzez zwiększoną produkcję biometanu – w Polsce dotychczas nie powstała żadna biometanownia

Na początku lutego br., Parlament Europejski przyjął stanowisko w sprawie kluczowego  rozporządzenia i dyrektywy nt. unijnego rynku wodoru oraz gazu ziemnego i gazów odnawialnych, które zakłada m.in. wprowadzenie rozwiązań mających przyśpieszyć produkcję i wykorzystanie biometanu w UE. Wśród postulatów ujętych w nowej legislacji jest - zgodnie z celami Komisji Europejskiej

by dubelek
Read More
Komunikat prasowy

„Bez biometanu nie ma mowy o pełnej transformacji energetycznej Polski”

Polska ma naturalne uwarunkowania do pozyskania ekologicznego i własnego odnawialnego paliwa. Rozwój branży biometanowej to szansa na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju, odejście od węgla i rozwój obszarów wiejskich. Zdaniem Polskiej Organizacji Biometanu 2023 rok może stać się przełomowym dla zupełniej nowej gałęzi OZE, pod warunkiem stworzenia stabilnych prawnie i ekonomicznie

by dubelek
Read More

Polska Organizacja Biometanu

ul.Mokotowska 33/35, 00-560 Warszawa

Oddział w Poznaniu:
ul. Piątkowska 116, 60-649 Poznań
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, Rejestr stowarzyszeń innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
KRS Nr 0000989734, NIP 7011104451
Zarząd

Sabine Dujacquier, Krzysztof Kowalski, Marcin Moksa, Marcin Orłowski, Michał Tarka

Dyrektor Generalny

Michał Tarka

© Polska Organizacja Biometanu - 2023. All rights reserved.