Nowy członek Polskiej Organizacji Biometanu

Komunikat prasowy
22 marca 2023

Nowy członek Polskiej Organizacji Biometanu

W marcu do Polskiej Organizacji Biometanu (POB) dołączył Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych (Łukasiewicz – INS). Działający w Puławach Instytut prowadzi badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk chemicznych i biologicznych. Łukasiewicz – INS to pierwsza organizacja badawczo-rozwojowa w szeregach Polskiej Organizacji Biometanu, zrzeszającej ekspertów branżowych oraz przedstawicieli wiodących grup paliwowych, energetycznych i ciepłowniczych działających na rynku krajowym.

 „Tematyka biometanu stanowi wyzwanie w zakresie analizy tego potencjalnego paliwa w Polsce i sposobów jego uzyskiwania z dostępnych w naszych krajowych uwarunkowaniach substratów. Liczymy na to, że poprzez prace badawcze i rozwojowe pomożemy rozwinąć zupełnie nową dziedzinę odnawialnych źródeł energii w Polsce” – podkreślił prof. dr hab. inż. Janusz Igras, Dyrektor Instytutu.

„Cieszymy się że nasza organizacja powiększa się o renomowany i wyspecjalizowany w zakresie badań naukowych instytut. Kompetencje wysoko wykwalifikowanej kadry Łukasiewicz – INS w istotny sposób umożliwią dokonanie przez POB zawansowanych analiz, skutkujących pełną i rzetelną oceną potencjału biometanu w Polsce” – powiedział Dyrektor Generalny Polskiej Organizacji Biometanu Michał Tarka.

***

O Łukasiewicz – INS:

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych należący do Sieci Badawczej Łukasiewicz jest znaną jednostką badawczo-rozwojową prowadzącą prace naukowo-badawcze, rozwojowe i wdrożeniowe m.in. w obszarze inżynierii i technologii chemicznej oraz komercjalizującą produkty i technologie w obszarze wielkiej syntezy chemicznej, biogospodarki i gospodarki cyrkularnej. Sprawdzone technologie Łukasiewicz – INS dotyczą m.in. kompleksowej modernizacji procesu wytwarzania gazów syntezowych, wodoru i amoniaku, kompleksowej modernizacji instalacji kwasu azotowego, produkcji katalizatorów i sorbentów, badań nawozów mineralnych i mineralno-organicznych oraz ekstrakcji nadkrytycznej substancji bioaktywnych z materiałów pochodzenia naturalnego. Instytut od wielu lat stanowi zaplecze naukowo-badawcze głównie dla przemysłu nawozowego i chemicznego, jest on głównym partnerem w Polsce dla takich strategicznych firm jak Grupa Azoty czy Grupa Orlen.

O Polskiej Organizacji Biometanu (POB):

Polska Organizacja Biometanu (POB) powstała 6 września 2022 r., zrzeszając ekspertów branżowych oraz przedstawicieli wiodących grup paliwowych, energetycznych i ciepłowniczych działających na rynku krajowym. Aktualnie w Europie jest 540 wytwórni biometanu.  W skład Polskiej Organizacji Biometanu wchodzą obecnie: Veolia Energia Polska, Orlen Południe, Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System, Duon Dystrybucja, Go&Biogas, Selena Green Investments, Unimot, Atrem, Związek Producentów Cukru (grupy: Krajowa Grupa Spożywcza, Nordzucker, Südzucker, Pfeifer&Langen), Instytut Nowych Syntez Chemicznych Sieci Badawczej Łukasiewicz (Łukasiewicz – INS) oraz SMM Legal Energy. Najważniejszym celem POB jest rozwój rynku biometanowego, który może przyspieszyć proces transformacji energetycznej oraz pomóc w uniezależnieniu kraju od importu surowców energetycznych. POB reprezentuje interesy organizacji nie tylko w Polsce, ale również na forum międzynarodowym.

https://www.linkedin.com/company/bioch4/

Kontakt dla mediów:

biuro@bioCH4.org

Polska Organizacja Biometanu

Biuro w Warszawie:
ul. Piękna 18, 00- 549 Warszawa

Biuro w Poznaniu (adres do korespondencji):
ul. Piątkowska 116, 60-649 Poznań

Biuro w Brukseli:
Rue Belliard 40, 1040 Bruksela, Belgia
KRS Nr 0000989734
NIP 7011104451
Zarząd

Sabine Dujacquier, Krzysztof Kowalski, Leszek Mańk, Marcin Orłowski, Michał Tarka

Dyrektor Generalny

Michał Tarka

© Polska Organizacja Biometanu - 2023. All rights reserved.