Bogaty program merytoryczny I Forum Polskiej Organizacji Biometanu

Komunikat prasowy
16 października 2023

Bogaty program merytoryczny I Forum Polskiej Organizacji Biometanu

Już 23 października br. odbędzie się najważniejsze krajowe wydarzenie eksperckie branży biometanowej. Uczestnicy Forum spotkają się w Warszawie w ramach Europejskiego Tygodnia Biometanu, a wśród nich obecni będą przedstawiciele najróżniejszych środowisk biznesowych, samorządowych i naukowych. Podejmą tematy związane z szansami i wyzwaniami, przed którymi stoi najmłodsza gałąź OZE w Polsce. Gościem specjalnym Forum Polskiej Organizacji Biometanu będzie profesor Jerzy Buzek.

Uczestnicy Forum wysłuchają wystąpień ekspertów z wiodących, europejskich firm i instytucji, takich jak PGNiG BioEvolution, Grupa Azoty, Pracownia Zrównoważonego Rozwoju, PGB Inwestycje, NCBiR, Polska Organizacja Gazu Płynnego, Renewable Energy Europe, DUON Energy Services, Agriportance GmbH, Towarowa Giełda Energii, KWE AB Energy Polska, PRODEVAL CE, Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM, Veolia Water Technologies oraz Polska Organizacja Biometanu.

Sesje tematyczne  będą się ogniskować wokół najistotniejszych zagadnień, w tym: regulacji prawnych ułatwiających produkcję i obrót biometanem, nastawienia społecznego do inwestycji, kierunków rozwoju biznesu oraz rozwijanych technologii. Członkowie Polskiej Organizacji Biometanu wezmą udział w panelu dyskusyjnym z udziałem zaproszonych gości, a jednym z nich będzie prof. Jerzy Buzek. Szczegółowy Pełen program Forum dostępny jest tutaj.

„Taki bogaty merytorycznie program i ciekawy mix tematyczny kreuje I Forum Polskiej Organizacji Biometanu jako konstruktywną platformę dyskusyjną z szeregiem możliwości networkingu uczestników. Szczególnie chcielibyśmy skupić uwagę uczestników na wątkach, które w naszej opinii powinny odegrać priorytetową rolę na agendzie rządowych działań na sejmową kadencję 2023-2027 celem zdefiniowania głównych potrzeb sektora biometanu,” – powiedział Michał Tarka, Dyrektor Generalny i Członek Zarządu Polskiej Organizacji Biometanu.

Z sylwetkami uczestniczących w Forum panelistów można zapoznać się na naszych profilach LinkedIn oraz X (dawniej Twitter).

Rejestracja na Forum dostępna jest na stronie: https://bioch4.org/forum/

Serdecznie zapraszamy na 23 października do Warszawy!

O biometanie:

Biometan to biogaz, który w procesie oczyszczenia uzyskuje takie same chemiczne i energetyczne właściwości co gaz ziemny, a jednocześnie jest zeroemisyjny i ekologiczny. Jako paliwo może znaleźć zastosowanie w gospodarce do celów ciepłowniczych oraz transportowych. Biometan wykorzystywany jest również do produkcji energii elektrycznej. Jest surowcem energetycznym tworzącym rdzeń Gospodarki Obiegu Zamkniętego, ponieważ powstając m.in. z odpadów wiejskich, miejskich i pochodzących z oczyszczalni ścieków, wytwarza energię nie zwiększając emisji CO2.

O Polskiej Organizacji Biometanu (POB):

Polska Organizacja Biometanu (POB) powstała 6 września 2022 r., zrzeszając ekspertów branżowych oraz przedstawicieli wiodących grup paliwowych, energetycznych i ciepłowniczych działających na rynku krajowym. Aktualnie w Europie jest 600 wytwórni biometanu. W skład Polskiej Organizacji Biometanu wchodzą obecnie: Veolia Energia Polska, PGNiG BioEvolution Grupa Orlen, Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM, Polska Grupa Biogazowa, Duon Dystrybucja, Go&Biogas, Selena Green Investments, Unimot, Atrem, Związek Producentów Cukru (grupy: Krajowa Grupa Spożywcza, Nordzucker, Südzucker, Pfeifer&Langen), Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych (Łukasiewicz – INS), Kancelaria Prawna Tarka Trupkiewicz i Wspólnicy oraz SMM Legal Energy. Najważniejszym celem POB jest rozwój rynku biometanowego, który może przyspieszyć proces transformacji energetycznej oraz pomóc w uniezależnieniu kraju od importu surowców energetycznych. POB reprezentuje interesy organizacji nie tylko w Polsce, ale również na forum międzynarodowym.

www.bioch4.org

https://www.linkedin.com/company/bioch4/

Kontakt dla mediów:

biuro@bioCH4.org.

Polska Organizacja Biometanu

Biuro w Warszawie:
ul. Piękna 18, 00- 549 Warszawa

Biuro w Poznaniu (adres do korespondencji):
ul. Piątkowska 116, 60-649 Poznań

Biuro w Brukseli:
Rue Belliard 40, 1040 Bruksela, Belgia
KRS Nr 0000989734
NIP 7011104451
Zarząd

Sabine Dujacquier, Krzysztof Kowalski, Leszek Mańk, Marcin Orłowski, Michał Tarka

Dyrektor Generalny

Michał Tarka

© Polska Organizacja Biometanu - 2023. All rights reserved.