PGNiG BioEvolution Grupy Orlen dołącza do Polskiej Organizacji Biometanu

Komunikat prasowy
22 września 2023

PGNiG BioEvolution Grupy Orlen dołącza do Polskiej Organizacji Biometanu

We wrześniu br. do działającej od ponad roku Polskiej Organizacji Biometanu (POB) dołączyło PGNiG BioEvolution Grupy Orlen. Spółka pełni istotną rolę we wdrażaniu projektów biogazowych i biometanowych wynikających z przyjętej strategii Grupy Orlen do 2030 roku. Zgodnie z określonymi kierunkami rozwoju w perspektywie najbliższej dekady Grupa Orlen stanie się jednym z czołowych polskich producentów biometanu.

„Biometan będzie odgrywał coraz większe znaczenie w zapewnieniu suwerenności energetycznej Polski. Nasz kraj ma ogromny potencjał substratowo-odpadowy, pozwalający na wkomponowanie „zielonego odnawialnego gazu” do polskiego miksu energetycznego. Skorzysta na tym przede wszystkim nasze bezpieczeństwo energetyczne” – podkreślił Leszek Mańk, Prezes Zarządu PGNiG BioEvolution, Grupa Orlen.

„Rok od naszego powstania Polska Organizacja Biometanu zyskuje wyspecjalizowanego w rozwoju biometanu przedstawiciela największego koncernu energetycznego nie tylko w Polsce, ale w Europie Środkowo-Wschodniej. Wspólnie z wszystkimi członkami zamierzamy wspierać rozwój branży biometanowej i zapewnić prawne, ekonomiczne i społeczne warunki sprzyjające powstawaniu nowych instalacji” – powiedział Dyrektor Generalny Polskiej Organizacji Biometanu Michał Tarka.

Polska Organizacja Biometanu organizuje 23 pażdziernika br. w Warszawie I Forum Polskiej Organizacji Biometanu w ramach Europejskiego Tygodnia Biometanu. Tematem eksperskich debat będą zagadnienia dotyczące prawnych aspektów kształtowania krajowego rynku biometanu, kierunki rozwoju biznesu biometanowego oraz kwestia społecznej akceptacji inwestycji biometanowych.

Więcej szczegółów dotyczących wydarzenia na stronie: https://bioch4.org/forum/

***

O biometanie:

Biometan to biogaz, który w procesie oczyszczenia uzyskuje takie same chemiczne i energetyczne właściwości co gaz ziemny, a jednocześnie jest zeroemisyjny i ekologiczny. Jako paliwo może znaleźć zastosowanie w gospodarce do celów ciepłowniczych oraz transportowych. Biometan wykorzystywany jest również do produkcji energii elektrycznej. Jest surowcem energetycznym tworzącym rdzeń Gospodarki Obiegu Zamkniętego, ponieważ powstając m.in. z odpadów wiejskich, miejskich i pochodzących z oczyszczalni ścieków, wytwarza energię nie zwiększając emisji CO2.

O PGNiG BioEvolution, Grupa Orlen:

Spółka PGNiG BioEvolution jest odpowiedzialna m.in. za proces poszukiwania projektów, pozyskiwanie i budowę instalacji biogazowych i biometanowych, rozwój technologii wykorzystywanych do wytwarzania biogazu i biometanu, a także produkcję, obrót i wykorzystanie biogazu w różnych obszarach działalności Grupy ORLEN.

O Polskiej Organizacji Biometanu (POB):

Polska Organizacja Biometanu (POB) powstała 6 września 2022 r., zrzeszając ekspertów branżowych oraz przedstawicieli wiodących grup paliwowych, energetycznych i ciepłowniczych działających na rynku krajowym. Aktualnie w Europie jest 600 wytwórni biometanu.  W skład Polskiej Organizacji Biometanu wchodzą obecnie: Veolia Energia Polska, PGNiG BioEvolution Grupa Orlen, Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM, Polska Grupa Biogazowa, Duon Dystrybucja, Go&Biogas, Selena Green Investments, Unimot, Atrem, Związek Producentów Cukru (grupy: Krajowa Grupa Spożywcza, Nordzucker, Südzucker, Pfeifer&Langen), Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych (Łukasiewicz – INS), Kancelaria Prawna Tarka Trupkiewicz i Wspólnicy oraz SMM Legal Energy. Najważniejszym celem POB jest rozwój rynku biometanowego, który może przyspieszyć proces transformacji energetycznej oraz pomóc w uniezależnieniu kraju od importu surowców energetycznych. POB reprezentuje interesy organizacji nie tylko w Polsce, ale również na forum międzynarodowym.

www.bioch4.org

https://www.linkedin.com/company/bioch4/

Kontakt dla mediów:

biuro@bioCH4.org.

Polska Organizacja Biometanu

Biuro w Warszawie:
ul. Piękna 18, 00- 549 Warszawa

Biuro w Poznaniu (adres do korespondencji):
ul. Piątkowska 116, 60-649 Poznań

Biuro w Brukseli:
Rue Belliard 40, 1040 Bruksela, Belgia
KRS Nr 0000989734
NIP 7011104451
Zarząd

Sabine Dujacquier, Krzysztof Kowalski, Leszek Mańk, Marcin Orłowski, Michał Tarka

Dyrektor Generalny

Michał Tarka

© Polska Organizacja Biometanu - 2023. All rights reserved.