POB został Partnerem Branżowym II Forum Zielonego Przemysłu

Komunikat prasowy
2 czerwca 2023

POB został Partnerem Branżowym II Forum Zielonego Przemysłu

Tematy związane z transformacja przemysłu i OZE w obliczu trwającego kryzysu energetycznego są dla Polskiej Organizacji Biometanu bardzo ważne, dlatego też zostaliśmy Partnerem Branżowym II Forum Zielonego Przemysłu. W programie Forum uwzględniono również prelekcję oraz debatę z udziałem Michała Tarki, Dyrektora Generalnego POB.

Pierwszego dnia II Forum Zielonego Przemysłu, 5 czerwca, w ramach II Panelu Jak sfinansować zieloną transformację przemysłu? Michał Tarka, Dyrektor Generalny POB, wygłosi prelekcję pt. Systemy wsparcia dla biogazu i biometanu jako narzędzia obniżające ryzyko finansowe.

Drugiego dnia natomiast, 6 czerwca, weźmie udział w debacie pt. Znaczenie biomasy, biometanu i biogazu w transformacji zakładu energetycznego.

Podczas dyskusji poruszone zostaną takie zagadnienia jak: biomasa i jej potencjał jako podstawa transformacji przemysłu, nowe regulacje z zakresu biogazu i biometanu, biomasa agro vs. biomasa leśna, zmiany wynikające z RED II, a także wyzwania związane z dostawami oraz z certyfikacją biomasy.

Organizatorem wydarzenia jest firma BMP, wydawca m.in. magazynów „Energetyka Cieplna i Zawodowa” oraz „Chemia Przemysłowa”.

Program: https://www.kierunekbmp.pl/Resources/ar/96251/96467/16855143350c74a.pdf

Polska Organizacja Biometanu

Biuro w Warszawie:
ul. Piękna 18, 00- 549 Warszawa

Biuro w Poznaniu (adres do korespondencji):
ul. Piątkowska 116, 60-649 Poznań

Biuro w Brukseli:
Rue Belliard 40, 1040 Bruksela, Belgia
KRS Nr 0000989734
NIP 7011104451
Zarząd

Sabine Dujacquier, Krzysztof Kowalski, Leszek Mańk, Marcin Orłowski, Michał Tarka

Dyrektor Generalny

Michał Tarka

© Polska Organizacja Biometanu - 2023. All rights reserved.