POB został Partnerem Branżowym II Forum Zielonego Przemysłu

Komunikat prasowy
2 czerwca 2023

POB został Partnerem Branżowym II Forum Zielonego Przemysłu

Tematy związane z transformacja przemysłu i OZE w obliczu trwającego kryzysu energetycznego są dla Polskiej Organizacji Biometanu bardzo ważne, dlatego też zostaliśmy Partnerem Branżowym II Forum Zielonego Przemysłu. W programie Forum uwzględniono również prelekcję oraz debatę z udziałem Michała Tarki, Dyrektora Generalnego POB.

Pierwszego dnia II Forum Zielonego Przemysłu, 5 czerwca, w ramach II Panelu Jak sfinansować zieloną transformację przemysłu? Michał Tarka, Dyrektor Generalny POB, wygłosi prelekcję pt. Systemy wsparcia dla biogazu i biometanu jako narzędzia obniżające ryzyko finansowe.

Drugiego dnia natomiast, 6 czerwca, weźmie udział w debacie pt. Znaczenie biomasy, biometanu i biogazu w transformacji zakładu energetycznego.

Podczas dyskusji poruszone zostaną takie zagadnienia jak: biomasa i jej potencjał jako podstawa transformacji przemysłu, nowe regulacje z zakresu biogazu i biometanu, biomasa agro vs. biomasa leśna, zmiany wynikające z RED II, a także wyzwania związane z dostawami oraz z certyfikacją biomasy.

Organizatorem wydarzenia jest firma BMP, wydawca m.in. magazynów „Energetyka Cieplna i Zawodowa” oraz „Chemia Przemysłowa”.

Program: https://www.kierunekbmp.pl/Resources/ar/96251/96467/16855143350c74a.pdf

Polska Organizacja Biometanu

ul.Mokotowska 33/35, 00-560 Warszawa

Oddział w Poznaniu:
ul. Piątkowska 116, 60-649 Poznań
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, Rejestr stowarzyszeń innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
KRS Nr 0000989734, NIP 7011104451
Zarząd

Sabine Dujacquier, Krzysztof Kowalski, Marcin Moksa, Marcin Orłowski, Michał Tarka

Dyrektor Generalny

Michał Tarka

© Polska Organizacja Biometanu - 2023. All rights reserved.