Najnowsza Analiza Polskiej Organizacji Biometanu

Najnowsza analiza Polskiej Organizacji Biometanu wskazuje biometan jako najlepszą alternatywę dla paliw kopalnych w sektorach: transportowym, ciepłowniczym i przemyśle.

W najnowszej analizie POB:

  1. Krajowy plan na rzecz energii i klimatu
  2. Polityka Energetyczna Polski do 2040 r.
  3. Postulaty dotyczące aktualizacji KPEiK i PEP2040
  4. Plany w dziedzinie energii i klimatu innych państw członkowskich UE w zakresie wykorzystania biogazu i biometanu
  5. Wnioski

Raport do pobrania TUTAJ.

Polska Organizacja Biometanu

Biuro w Warszawie:
ul. Piękna 18, 00- 549 Warszawa

Biuro w Poznaniu (adres do korespondencji):
ul. Piątkowska 116, 60-649 Poznań

Biuro w Brukseli:
Rue Belliard 40, 1040 Bruksela, Belgia
KRS Nr 0000989734
NIP 7011104451
Zarząd

Sabine Dujacquier, Krzysztof Kowalski, Leszek Mańk, Marcin Orłowski, Michał Tarka

Dyrektor Generalny

Michał Tarka

© Polska Organizacja Biometanu - 2023. All rights reserved.