Rozmowa Michała Tarki, Dyrektora Polskiej Organizacji Biometanu, w magazynie CIRE CAFE o perspektywach rozwoju rynku biometanu w Polsce

Wywiad
1 marca 2023

Rozmowa Michała Tarki, Dyrektora Polskiej Organizacji Biometanu, w magazynie CIRE CAFE o perspektywach rozwoju rynku biometanu w Polsce

Michał Tarka, Dyrektor Generalny Polskiej Organizacji Biometanu w rozmowie z Januszem Pietruszyńskim, Redaktorem Naczelnym Portalu CIRE.pl podkreślił, dlaczego biometan jest tak ważny dla gospodarki krajowej.

  • Jak wygląda kształtujący się rynek biometanu i kto odgrywa na nim kluczową rolę? 
  • Jak na tworzący się nowy sektor gospodarki zaopatrują się instytucje finansowe np. banki? 
  • Jakie plany na ten rok ma Polska Organizacja Biometanu?

Pełna wersja rozmowy już dostępna na kanale YouTube Cire Cafe.   

Polska Organizacja Biometanu

ul.Mokotowska 33/35, 00-560 Warszawa

Oddział w Poznaniu:
ul. Piątkowska 116, 60-649 Poznań
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, Rejestr stowarzyszeń innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
KRS Nr 0000989734, NIP 7011104451
Zarząd

Sabine Dujacquier, Krzysztof Kowalski, Marcin Moksa, Marcin Orłowski, Michał Tarka

Dyrektor Generalny

Michał Tarka

© Polska Organizacja Biometanu - 2023. All rights reserved.