Project Categories: Supply Chine

Streamer fish California halibut Pacific

Project Details It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. Client Salman Ahmed Location Istanbul, Turkey Power (KWp) 7000 Total Cost 9000$ Date 14-07-2022 Facebook-f Twitter Youtube Whatsapp Project Summary The combination of renewable

by dubelek
Read More

Expanding The Solar Supply Chain Finance Program

Project Details It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. Client Salman Ahmed Location Istanbul, Turkey Power (KWp) 7000 Total Cost 9000$ Date 14-07-2022 Facebook-f Twitter Youtube Whatsapp Project Summary The combination of renewable

by dubelek
Read More

Polska Organizacja Biometanu

ul.Mokotowska 33/35, 00-560 Warszawa

Oddział w Poznaniu:
ul. Piątkowska 116, 60-649 Poznań
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, Rejestr stowarzyszeń innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
KRS Nr 0000989734, NIP 7011104451
Zarząd

Sabine Dujacquier, Krzysztof Kowalski, Marcin Moksa, Marcin Orłowski, Michał Tarka

Dyrektor Generalny

Michał Tarka

© Polska Organizacja Biometanu - 2023. All rights reserved.