Interview with Michal Tarka, Director General of the Polish Biomethane Organization, for CIRE CAFÉ magazine, on the outlook for biomethane deployment in Poland.

Interview
1 March 2023

Interview with Michal Tarka, Director General of the Polish Biomethane Organization, for CIRE CAFÉ magazine, on the outlook for biomethane deployment in Poland.

Michal Tarka, Director General of the Polish Biomethane Organization, in a conversation with Janusz Pietruszyński, Editor-in-Chief of the CIRE.pl portal, pointed out why biomethane is crucial to Poland’s economy.

  • What does the emerging biomethane market look like and who are the major players?
  • How is the emerging new sector of the economy perceived by financial institutions such as banks?
  • What are the Polish Biomethane Organization’s plans for 2023?

The full interview is available in Polish on Cire Cafe’s YouTube channel.

Polska Organizacja Biometanu

ul.Mokotowska 33/35, 00-560 Warszawa

Oddział w Poznaniu:
ul. Piątkowska 116, 60-649 Poznań
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, Rejestr stowarzyszeń innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
KRS Nr 0000989734, NIP 7011104451
Zarząd

Sabine Dujacquier, Krzysztof Kowalski, Marcin Moksa, Marcin Orłowski, Michał Tarka

Dyrektor Generalny

Michał Tarka

© Polska Organizacja Biometanu - 2023. All rights reserved.