Dokumenty dla zainteresowanych członkostwem

DEKLARACJA
przystąpienia do Polskiej Organizacji Biometanu
Kliknij aby pobrać

DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Kliknij aby pobrać

Deklaracja „duży przedsiębiorca”
Kliknij aby pobrać

UCHWAŁA ws. wysokości składki członkowskiej
Kliknij aby pobrać

Polska Organizacja Biometanu

Biuro w Warszawie:
ul. Piękna 18, 00- 549 Warszawa

Biuro w Poznaniu (adres do korespondencji):
ul. Piątkowska 116, 60-649 Poznań

Biuro w Brukseli:
Rue Belliard 40, 1040 Bruksela, Belgia
KRS Nr 0000989734
NIP 7011104451
Zarząd

Sabine Dujacquier, Krzysztof Kowalski, Leszek Mańk, Marcin Orłowski, Michał Tarka

Dyrektor Generalny

Michał Tarka

© Polska Organizacja Biometanu - 2023. All rights reserved.